Thư viện

Tìm kiếm:

Khảo lược Adam Smith

LoạiĐại chúng
Tác giảEamonn Butler
Dịch giả
Năm xuất bản0
Nhà xuất bản1
Tái bản
Trang0
Tài liệu (bản mềm)

Nội dung: Eamonn Butler đã viết được một tác phẩm dẫn nhập đáng khâm phục và đầy sức thuyết phục về cuộc đời và tư tưởng của Adam Smith, giúp mọi người hiểu được thực chất tư tưởng của Adam Smith là gì.

Adam Smith (1723-1790), một nhà triết học và kinh tế học nổi tiếng người Scotland, nổi tiếng với tác phẩm An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations (Tìm hiểu về bản chất và của cải của các quốc gia) (1776), một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất từng được viết ra từ xưa đến nay. Smith, dựa trên nhận thức hoàn toàn mới về cách thức hoạt động của xã hội hiện đại, đã đưa tư duy của chúng ta về đời sống kinh tế từ hình thức cổ đại đến một hình thức khác hẳn..

Giới thiệu tác giả:

Eamonn Butler (sinh năm 1952) là một nhà kinh tế học người Anh. Ông là giám đốc của Viện Smith Adam

Ông làm việc trên các vấn đề lương hưu và phúc lợi cho Hạ viện Hoa Kỳ ở Washington DC , trước khi trở về Anh, nơi ông phục vụ như biên tập viên của các môi giới bảo hiểm hàng tháng của Anh.

Ông là tác giả của cuốn sách về những tác phẩm của ba nhà kinh tế: Hayek : Đóng góp của ông với tư tưởng kinh tế và chính trị của thời đại chúng ta; Milton Friedman : Hướng dẫn tư tưởng kinh tế của mình; Ludwig von Mises : Một Primer; Ludwig von Mises : Fountainhead của Hiện đại Cách mạng Kinh tế vi mô. Ông cũng là đồng tác giả của một số cuốn sách về tình báo và kiểm tra IQ. Ngoài ra, ông đã đóng góp rộng rãi cho các tạp chí quốc gia và báo như The Times về các chủ đề khác nhau, từ chính sách y tế, quản lý kinh tế, thuế và chi tiêu công cộng, giao thông vận tải, lương hưu và chính phủ điện tử. 

Ông giữ vai trò thư ký về Ban 2012-2014 Giám đốc của Mont Pelerin Society