Peter Boettke có dẫn link đến tóm tắt của Martin Wolf về cuộc thảo luận bàn tròn giữa một nhóm các nhà kinh tế hàng đầu của một số trường phái kinh tế về tương lai của kinh tế học.Theo  Martin  thì trong panel có hai người được giải Nobel là  Peter Diamond từ MIT, Joe Stiglitz từ ĐH Columbia, và các guru khác như Robert Shiller từ ĐH Yale (trùm về kinh tế tài chính hành vi) và Brian Arthur từ the Santa Fe Institute (trùm về economic complexity theory). Có 10 điểm dược nhấn mạnh từ cuộc thảo luận như là những điểm cần theo đuổi trong thời gian tới. Tôi tạm dịch phác như sau.

1. Kinh tế học chính thống ngày càng mang bóng dáng "giáo phái" (cult) hơn là khoa học.


2. Có nhiều cách tiếp cận kinh tế học. Nhắc đến đến kinh tế học hành vi, neuroeconomics...


3. Việc xác định core disciplines cho kinh tế học là vấn đề gây tranh cãi. Có lẽ tìm cách hợp tác giữa các disciplines.


4. Con người không phải là rational calculating machine.


5. Yếu tố thời gian cần được tính đến trong nghiên cứu kinh tế.


6. Việc tính toán cho nền kinh tế tổng thể là bất khả.


7. Cần coi kinh tế học là khoa học về hiện tượng phức.


8. Lý thuyết thì cần abstract, nhưng khi bàn về policy thì cần cân nhắc đến nhiều thứ xung quanh.


9. Tuy các nhà kinh tế thường sai nhưng họ vẫn giúp non-economists hiểu các hiện tượng kinh tế tốt hơn.


10. Việc bác bỏ các nguyên lý cơ bản ủng hộ kinh tế thị trường là nguy hiểm. Các nhà kinh tế và làm chính sách dễ "dính" vào statism (chủ nghĩa nhà nước) nguy hiểm hơn.

Về cơ bản tôi đồng ý với 10 điểm này. Các bạn sinh viên nên lưu ý để định hướng nghiên cứu. Sau này có thời gian tôi sẽ trao đổi kỹ hơn.