Mục tiêu của F Group trong năm 2012 là  trở thành 1 tổ chức học thuật trẻ, hoạt động hiệu quả, tạo ra được tiếng vang dựa trên những giá trị và sản phẩm mà nhóm mang lại Để thực hiện được mục tiêu đó, tất yếu F Group phải có sự tổ chức, điều hành chuyên nghiệp. Ban đại diện có số lượng ít, thời gian hạn chế nên không thể quản lý mọi hoạt động mà ko bị quá tải. Việc phân ban, chuyên môn hóa sẽ giải quyết tốt khó khăn này.

 

Việc mở rộng, phát triển đội ngũ nhân sự là cấp thiết bởi nó sẽ tạo ra tác động lan tỏa. Trong 1 tổ chức, luôn luôn tồn tại sự phát triển tiếp nối của các thế hệ. Điều này đặt ra cho tổ chức yêu cầu xây dựng 1 chiến lược nhân sự để đảm bảo duy trì hoạt động và tính kế thừa.

 

Từ những lý do đó, mà FGroup mong muốn mở rộng sự cộng tác với các nhà nghiên cứu trẻ, các bạn giảng viên trẻ và các bạn sinh viên trong việc nghiên cứu, trao đổi, và tìm hiểu về những vấn đề thị trường và tự do.

 

Thông tin và quy trình tuyển dụng, bạn có thể tham khảo thêm [TẠI ĐÂY]

 

F-Group