Kế hoạch phát triển nhóm nghiên cứu và dịch thuật

- Kinh tế thể chế mới (NIEs) -

 1. Mục đích

Hình thành một nhóm nghiên cứu về lý thuyết kinh tế thể chế mới (new institutional economics). Các thành viên sẽ hỗ trợ nhau trong việc nắm vững được:

 • Các nguyên lý căn bản của nhánh kinh tế này. Những khác biệt cũng như những điểm chung của chúng với kinh tế học chính thống.
 • Sự phát triển về tư tưởng của  lý thuyết kinh tế thể chế mới từ trước tới nay.
 • Các công cụ phân tích để phát triển lý thuyết và ứng dụng.
 • Khả năng ứng dụng vào Việt Nam.

 

 1. Cách thức tổ chức
 • Nhóm sẽ tổ chức các buổi gặp mặt định kỳ 2 tuần/lần để trao đổi các vấn đề chuyên môn.
 • Các thành viên của nhóm sẽ phải đọc những bài đọc bắt buộc và trình bày lại cho các thành viên khác để cùng trao đổi.
 • Các thành viên sẽ phải viết review lại thành bài viết theo các chủ đề liên quan đến trường phái.
 • Nhóm trưởng sẽ có trách nhiệm thiết kế toàn bộ nội dung các tài liệu cần đọc, từ cơ bản cho đến chuyên sâu và phân công trách nhiệm cho các thành viên tham gia.

 

 1. Địa điểm sinh hoạt

 

Viện kinh tế Việt Nam, 1 Liễu Giai, Hà Nội.

 

 1. Phí cam kết
 • Tất cả các thành viên tham gia sẽ phải đóng một khoản lệ phí 20.000VND/ buổi để thể hiện cam kết tham gia. Phí sẽ phải đóng trước 3 tháng.
 • Phí sẽ được sử dụng để trang trải cho các hoạt động chung của nhóm.

 

 1. Kết quả dự kiến
 • Dịch được một đến hai cuốn sách nền tảng của trường phái kinh tế này.
 • Dịch được một tập các tiểu luận quan trọng.
 • Tổng hợp và viết được một text book về kinh tế thể chế mới cho sinh viên Việt Nam.
 • Mỗi thành viên phải viết được ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí/báo trong nước trong việc ứng dụng trường phái kinh tế này vào Việt Nam.
 • Giành được một dự án về nghiên cứu cơ bản.

 

 1. Kế hoạch thực hiện
 • Bốn tháng đầu: Nắm được các  nguyên lý cơ bản, lịch sử phát triển, các công cụ sử dụng để phát triển lý thuyết và ứng dụng, phạm vi ứng dụng.
 • Từ tháng thứ 5 trở đi: đi vào chuyên sâu và bắt đầu tạo ra các sản phẩm.