Seminar tháng 3 là seminar nghiên cứu ứng dụng đầu tiên trong năm của F-Group. Seminar được tổ chức nhằm mục tiêu trình bày những kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các công trình nghiên cứu ứng dụng của các nghiên cứu viên trẻ và các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học. Trong seminar lần này, một công trình nghiên cứu và hai tham luận khoa học đã được lựa chọn để trình bày.

Mở đầu cho seminar, chị Nguyễn Thanh Thu, Học viện Tài chính đã trình bày tham luận của mình về chủ đề “Những rào cản cho tự do thương mại tại Việt Nam”. Đi từ nền tảng khung lý thuyết vững chắc cho vấn đề tự do thương mại, bài tham luận đã phân tích một cách hệ thống những rào cản chính cho tự do thương mại tại Việt Nam là hệ thống thuế quan, rào cản phi thuế quan và thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, tham luận cũng đưa ra nhiều bằng chứng xác tín cũng như giải pháp để cải thiện những bất cập hiện tại.

 

Chị Nguyễn Thanh Thu trình bài tham luận “Những rào cản cho tự do thương mại tại Việt Nam”

 

Tiếp sau đó, chị Chu Thị Nhường, nghiên cứu viên Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tham luận thứ 2 về “Kiểm soát giá: Lợi ích hay hệ lụy – Một góc nhìn trường hợp giá điện  tại Việt Nam”. Tham luận đưa ra những luận điểm ủng hộ sự can thiệp của chính phủ vào giá cả từ phía Chính phủ. Tuy nhiên, những sự can thiệp đó đã dẫn đến những tác hại và chi phí phát sinh nhất định cho xã hội. Đối với trường hợp giá điện tại Việt Nam, bài nghiên cứu cũng đã chỉ ra những thiệt hại cho xã hội xuất phát từ sự bóp méo của giá điện.

 

NCV Chu Thị Nhường trình bày tham luận “Kiểm soát giá: Lợi ích hay hệ lụy – Một góc nhìn trường hợp giá điện  tại Việt Nam”

 

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Ngọc Anh, và Đặng Tuấn Dũng đã trình bày một công trình nghiên cứu đặc sắc, vận dụng mô hình kinh tế lượng để khảo sát mối tương quan giữa các yếu tố thể chế đối với sự tăng trưởng kinh tế. Đề tài của nhóm: “Thể chế và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam” nhận được nhiều đánh giá tích cực cũng như những phản biện, gợi mở hướng phát triển để giúp hoàn thiện đề tài của mình.

 

NCV Nguyễn Đức Hùng trình bày tham luận “Thể chế và tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam”

 

Seminar đã thu hút được đông đảo sự quan tâm tham dự của các thành viên, nghiên cứu viên từ các Viện, trung tâm nghiên cứu kinh tế và các bạn sinh viên có đam mê nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, seminar có sự góp mặt của 2 vị khách mời chuyên gia là Tiến sỹ Nguyễn Tú Anh – Phó trưởng ban Kinh tế Vĩ Mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Tiến sỹ Phạm Sỹ Thành – Giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc, Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR.

 

Chuỗi seminar quí I.2013 mở đầy bằng việc giới thiệu những cơ sở triết học và các luận điểm kinh tế, xã hội ủng hộ chủ nghĩa tự do cũng như chủ nghĩa can thiệp; tiếp đến là các đóng góp quan trọng về tư tưởng của F.A. Hayek về tự do kinh tế; và cuối cùng khép lại bằng những nghiên cứu ứng dụng về chính sách thương mại, tự do kinh tế và tăng trưởng tại Việt Nam. Có thể nói, chủ đề quí thứ nhất trong năm 2013 “Tự do kinh tế và thịnh vượng” đã được khép lại trọn vẹn trong seminar nghiên cứu ứng dụng tháng 3. Dự kiến trong quí tới, F-Group sẽ tiếp tục tổ chức chuỗi seminar thứ 2 với chủ đề hứa hẹn: “Tự do kinh tế và tinh thần nghiệp chủ”.

 

Seminar đã thu hút được đông đảo sự quan tâm tham dự của các thành viên, nghiên cứu viên từ các Viện, trung tâm nghiên cứu kinh tế và các bạn sinh viên