Mở đầu buổi hội thảo, anh Nguyễn Văn Thịnh, chủ tọa giới thiệu về mô hình hội thảo mới của F-Group. Trong năm 2013, hoạt động seminar sẽ tổ chức theo một chủ đề xuyên suốt. Trong đó, chủ đề năm được cụ thể hóa bằng 4 tiểu chủ đề (4 quí). Và mỗi chủ đề quí sẽ được triển khai ra thành 3 seminar cấp tháng. Với thiết kế đa dạng từ đối tượng mục tiêu, địa điểm tổ chức, tính học thuật, ứng dụng...các seminar này sẽ như những dòng suối, nhánh sông sẽ cùng hợp lưu lại và tạo nên 1 dòng chảy mạnh mẽ giúp người tham dự đón nhận được 1 luồng tri thức căn cơ, xác tín và hệ thống. Mô hình mới còn giúp người tham dự theo dõi, lên kế hoạch tham dự và tham gia đóng góp cho seminar hơn.

 

Tiếp theo sau đó, hội thảo lần lượt nghe bài trình bày “Tư tưởng kinh tế của F.A Hayek” của anh Đinh Tuần Minh, chuyên gia kinh tế và bài tham luận “ Hayek và tự do kinh tế - Những nguy cơ của kế hoạch hóa” của anh Đặng Tiến Dũng. Sau đó là phần phản biện của nghiên cứu viên CIEM Nguyễn Văn Thịnh. Các phần trình bày đã giới thiệu một cách tổng quan nhất về cuộc đời, những đóng góp và tầm ảnh hưởng rộng lớn của Hayek trong thế kỷ XX; cũng như đã gợi mở, đưa ra quan điểm của các tham luận viên đối với tư tưởng tự do kinh tế của Hayek.

  

Một số hình ảnh của hội thảo:

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

 

Anh Đinh Tuấn Minh, chuyên gia kinh tế, trình bày về “Tư tưởng kinh tế của F.A Hayek”

 

Anh Đặng Tuấn Dũng trình bày về “Hayek và tự do kinh tế- Những nguy cơ của kế hoạch hóa”

 

Anh Nguyễn Văn Thịnh, nghiên cứu viên CIEM, trình bày bài phản biện đối với phần trình bày của anh Đặng Tuấn Dũng

 

 

 

Kỷ yếu hội thảo

Download tại đây

 

---------------------------------------------------------------

F-Group là một nhóm được hình thành bởi những cá nhân mong muốn mưu cầu tri thức, khám phá và chia sẻ những giá trị của thị trường và tự do. Hoạt động của F-Group dựa trên nguyên tắc thượng tôn cá nhân; quan điểm cá nhân của mọi thành viên đều được tôn trọng; sự thăng tiến nghề nghiệp và địa vị xã hội của từng thành viên là sức mạnh của F-Group. F-Group là diễn đàn để hỗ trợ các thành viên phát triển các công cụ và kỹ năng tư duy và bày tỏ quan điểm của mình; là mạng lưới để các thành viên tìm kiếm bằng hữu và đồng nghiệp để hỗ trợ sự thăng tiến trong nghề nghiệp và địa vị xã hội. Tìm hiểu thêm về F-Group tại đây