Tham gia hội thảo có sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nghiên cứu viên và các bạn sinh viên về lĩnh vực kinh tế như: PGS. TS. Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam; TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế quản lý trung ương; TS.Võ Trí Thành, phó viện trưởng Viện kinh tế quản lý trung ương, ông Jonek Hans-Georg giám đốc quĩ FriedrickNaumann

 

Sau bài phát biểu đề dẫn của PGS. TS. Trần Đình Thiên và ông Jonek Hans-Georg, anh Đinh Tuấn Minh, đại diện nhóm nghiên cứu NIEs của F-Group, trình bày tổng quan về kinh tế học thể chế mới (NIEs) bao gồm các vấn đề về nguồn gốc và đặc điểm của NIEs, sự khác biệt của NIEs với kinh tế học thể chế cũ và kinh tế học tân cổ điển, phạm vi nghiên cứu của NIEs và triển vọng phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới.

 

Tiếp đến là ba bài trình bày của các thành viên nhóm nhiên cứu NIEs của F-Group về các miền thể chế khác nhau. Anh Nguyễn Đức Hùng trình bày các nội dung về bản chất, tầm quan trọng và tiềm năng nghiên cứu ứng dụng của ba nhóm thể chế phi chính thức là các qui ước xã hội, các qui tắc đạo đức và các chuẩn mực xã hội. Anh Nguyễn Minh Long trình bày về các nội dung về bản chất của thể chế nhà nước (hay thể chế chính thức), các mô thức thể chế nhà nước tiêu biểu, và thử xác định mô hình nhà nước Việt Nam hiện nay theo các tiêu chí của NIEs. Và hai anh Nguyễn Văn Thịnh và Nguyễn Ngọc Công trình bày về bản chất và tiềm năng ứng dụng của miền thể chế cấu trúc quản chế trong việc giải thích các hiện tượng phối hợp tổ chức các hoạt động kinh tế trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là các vần đề tích hợp dọc và cấu trúc quản chế của khu vực DNNN.

 

Cuối cùng là bài trình bày của TS. Lê Đăng Doanh về ảnh hưởng của môi trường thể chế đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm vừa qua. Bài trình bày của TS. Lê Đăng Doanh đã gợi mở nhiều vấn đề thể chế đang tồn tại ở Việt Nam để nhóm nghiên cứu về NIEs của F-Group có thể đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu trong thời gian tới.

 

Các bài trình bày đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu hỏi thẳng thắn và nhiệt tình của các chuyên gia nghiên cứu, các nghiên cứu viên và các bạn sinh viên.

 

Một số hình ảnh trình bày trong hội thảo:

1. Anh Đinh Tuấn Minh trình bày “Giới thiệu về kinh tế học thể chế mới (NIEs) và tiềm năng nghiên cứu”

 

 

 2. Anh Nguyễn Đức Hùng trình bày về “Thể chế phi chính thức” của nhóm nghiên cứu Nguyễn Minh Cường, Trung tâm nghiên cứu tư vấn chính sách nông nghiệp, Viện chiến lược và chính sách nông nghiệp và Nguyễn Đức Hùng, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

 

3. Anh Vũ Minh Long trình bày về “Thể chế phi chínhthức”của nhóm nghiên cứu Vũ Minh Long, Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và chính sách và Đặng Tuấn Dũng, thành viên nhóm nghiên cứu NIEs

 

4. Anh Nguyễn Văn Thịnh trình bày về “Thế chế tổ chức kinh tế” của nhóm nghiên cứu Nguyễn Văn Thịnh, Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương và Nguyễn Ngọc Công, Viện Kinh tế Việt Nam

 

5. TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, chuyên gia Kinh tế cao cấp trình bày về “Vai trò của các thể chế kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam”

 

 

Một số hình ảnh khác của hội thảo.

PGS. TS. Trần Đình Thiên chia sẻ, động viên và gợi ý hướng phát triển cho nhóm nghiên cứu NIEs của F-Group.

 

 

TS. Võ Trí Thành giải thích về NIEs và những đòi hỏi về nền tảng hiểu biết về lý thuyết trò chơi để nắm vững nhánh kinh tế học này

 

Ông Jonek Hans-Georg ủng hộ các hoạt động nghiên cứu của F-Group

 

Và các hình ảnh khác…

Kỷ yếu hội thảo

Download tại đây

 

 

F-Group là một nhóm được hình thành bởi những cá nhân mong muốn mưu cầu tri thức, khám phá và chia sẻ những giá trị của thị trường và tự do. Hoạt động của F-Group dựa trên nguyên tắc thượng tôn cá nhân; quan điểm cá nhân của mọi thành viên đều được tôn trọng; sự thăng tiến nghề nghiệp và địa vị xã hội của từng thành viên là sức mạnh của F-Group. F-Group là diễn đàn để hỗ trợ các thành viên phát triển các công cụ và kỹ năng tư duy và bày tỏ quan điểm của mình; là mạng lưới để các thành viên tìm kiếm bằng hữu và đồng nghiệp để hỗ trợ sự thăng tiến trong nghề nghiệp và địa vị xã hội. Tìm hiểu thêm về F-Group tại đây