Sáng ngày 27/10/2012, F-Group đã tổ chức hội thảo "Thử tìm hiểu chế độ và bầu cử tổng thống Mỹ” tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo được F-Group tổ chức thường kì từ tháng 3/2012.

Một số hình ảnh của hội thảo:

 

 

 

 

Kỷ yếu hội thảo

Download tại đây

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

F-Group là một nhóm được hình thành bởi những cá nhân mong muốn mưu cầu tri thức, khám phá và chia sẻ những giá trị của thị trường và tự do. Hoạt động của F-Group dựa trên nguyên tắc thượng tôn cá nhân; quan điểm cá nhân của mọi thành viên đều được tôn trọng; sự thăng tiến nghề nghiệp và địa vị xã hội của từng thành viên là sức mạnh của F-Group. F-Group là diễn đàn để hỗ trợ các thành viên phát triển các công cụ và kỹ năng tư duy và bày tỏ quan điểm của mình; là mạng lưới để các thành viên tìm kiếm bằng hữu và đồng nghiệp để hỗ trợ sự thăng tiến trong nghề nghiệp và địa vị xã hội. Tìm hiểu thêm về F-Group tại đây