NHÂN LỰC VÀ NỀN KINH TẾ  DƯỚI GÓC NHÌN HAI CHIỀU

Hà Nội, Ngày 03 tháng 05 năm 2015

 

Mục đích

  • Hướng dẫn các bạn sinh viên thực hiện nghiên cứu về một về xã hội
  • Thực hành áp dụng các mô hình kinh tế lượng vào nghiên cứ

Thời gian – Địa điểm

Thời gian: 14h30 - 16h30 chiều Chủ nhật, 03/05/2015

Địa điểm: Phòng 402, Trung tâm thương mại Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành

Thành phần tham gia

  •          Đối thương tham gia: Các nhóm thực hiện nội dung nghiên cứu, thành viên F-Group và các bạn sinh viên quan tâm
  •          Số lượng: 14 người
  •         Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hùng , Nguyễn Bích Thuận (Thành viên nhóm nghiên cứu F-Group)

Nội dung thảo luận

  •  Nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến hành vi xã hội của thanh thiếu niên Việt Nam Sử dụng số liệu từ SAVY 2003 – 2009 và mô hình hồi quy probit để xem xét những hành vi như uống rượu, hút thuốc, sử dụng chất kích thích… từ đó đưa ra những khuyến nghị phù hợp      
  •  Nghiên cứu về ảnh hưởng của giới tính chủ doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, được thực hiện bởi CIEM ( MPI), ILSSA ( MOLISA) và Department of Economics (University of Copenhagen) vào năm 2009. Sử dụng phương pháp hồi quy OLS và một số kiểm định, bài viết sẽ đánh giá tác động của giới tính chủ doanh nghiệp và một số yếu tố khác đến hoạt động của doanh nghiệp, từ đó, rút ra những hàm ý có ý nghĩa.

 

Vui lòng liên hệ email fgroupvietnam@gmail.com nếu bạn muốn nhận đầy đủ tài liệu của chương trình

F-Group