Seminar F-Group tháng 6/2012: "Chính sách kiểm soát dân số và hàm ý cho Việt Nam"

Google Facebook
Ngày 26/3/2012 vừa qua, F-Group đã tổ chức buổi Hội thảo tháng 6 với chủ đề "Chính sách kiểm soát dân số và hàm ý cho Việt Nam" - A debate on birth control policy and its impact on Vietnam - nhằm tranh luận về các vấn đề chính sách kiểm soát dân số cũng như những tác động của các công cụ chính sách này mà Nhà nước sử dụng để can thiệp nhằm kiểm soát dân số. Vấn đề kiểm soát dân số và kiểm soát mức sinh đã được soi xét dưới hai phương diện: kinh tế học và đạo đức.

THỜI GIAN: 8h00' - 11h00', sáng chủ nhật, ngày 23.06.2012

ĐỊA ĐIỂM: Phòng Hội thảo, Tầng 3, NXB Tri Thức, 53 Nguyễn Du, Hà Nội

 

Ảnh: Trao đổi học thuật F-NIEs buổi 3
Ảnh: Trao đổi học thuật F-NIEs buổi 3

 

Tài liệu tham khảo

Download tại đây

 

 

Tài liệu tham luận

Download tại đây

 

*

 

SEMINAR OF JUNE:

 

"The role of government in birth control: economic and moral dimensions"

 

Time: 8:00-11:00 A.M, 23rd June 2012

Place: The Hall on third floor, 53rd Nguyen Du Street

Participants: F-group members, Tri Thuc Publishing House Representatives, Students

Guest Speaker: Professor Ken Schoolland

 

 

TENTATIVE AGENDA

 

No

Time

Name

1

8:00-8:15

Moderator’s introduction to background of the topic

2

8:15-9:00

Mr Ken Schoolland’s presentation to freedom and self-ownership and its implication on birth policy

3

9:00-9:30

Linh, Hung, Nham, Thuy  discuss  on the topic

4

9:30-10:00

Discussion of all members

5

10:00-10:10

Tea Break

6

10:10-11:00

Discussion of all members and Conclusion

 

 

F-Group.

 

Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận