KHUNG TỔ CHỨC SEMINAR CỦA F GROUP

 

 1. Mục đích, ý nghĩa
 • Nằm trong chuỗi hoạt động cốt lõi của F-group, các Seminar khoa học hàng tháng được tổ chức nhằm thúc đẩy, gợi mở niềm vui thích, mong muốn tự tìm tòi và khám phá vẻ đẹp của tri thức, của thị trường và tự do.
 • Seminar F Group mở ra cơ hội cho tất cả thành viên tham gia thảo luận - trong một không gian cởi mở, tự do - về những chủ đề đang gây nhiều tranh luận.
 • Seminar do F-group tổ chức được thiết kế để các thành viên nhìn nhận các vấn đề xã hội đương đại dưới lăng kính của khoa học – tức là dựa trên góc nhìn riêng và có căn cứ rõ ràng, xác đáng cho các nhận định.

2.Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: Từ 8h – 11h sáng chủ nhật tuần thứ 3 của tháng. Trong trường hợp có thay đổi sẽ có thông báo trước.
 • Địa điểm: 1 Phòng học tại Học viện ngân hàng

3. Chủ đề seminar

 • Tập trung vào 2 mảng vấn đề: các topic học thuật (đa lĩnh vực) và các vấn đề thời sự, xã hội.
 • Có thể tổ chức luân phiên 2 loại chủ đề trên, 1 buổi về học thuật 1 buổi về xã hội hoặc kết hợp 2 trong 1
 • Có thể sắp xếp các chủ đề seminar trong năm theo 1 hệ thống, ý nghĩa  hoặc để giống vết dầu loang- nghĩa làtự nhiên, ko có sự sắp đặt trước.

4. Nguyên tắc tổ chức seminar

 • Tất cả các seminar đều được tổ chức dựa trên nguyên  tắc: PROBLEM-BASED LEARNING and AUDIENCE PARTICIPATION. Tức là người dẫn/người giảng sẽ phải chuẩn bị nội dung để cho phép khán giả tham gia trao đổi về các vấn đề thực tế, người giảng/dẫn chương trình sau đó sẽ lý giải, tổng kết dựa trên lý thuyết/hiểu biết  để trả lời các vấn đề thực tế.
 • Sự hấp dẫn của các buổi thảo luận được tạo ra bởi vì nó sống động (LIVE), trung thực với suy nghĩ của mọi người, chứ không phải là do dàn dựng trước. Có thể những người tham gia sẽ bao gồm một số người chuẩn bị trước và những người khác. Nhưng về cơ bản là seminar dựa trên sự tham gia độc lập của các cá nhân. Nội dung trình bày của các tham luận là KHÔNG BIẾT TRƯỚC.
 • Với seminar tổ chức theo hình thức tranh luận thì hai bên cần chuẩn bị nội dung tổng quát nhưng dựa trên dẫn dắt câu chuyện của moderator. Moderator có thể chuẩn bị trước hoặc không.
 • Vai trò của người tổ chức là control thời gian và nội dung tổng quát.

5. Qui trình

* Qui trình 1 buổi seminar có thể theo 1 trong 2 hoặc kết hợp cả 2 bố cục sau đây:

Bố cục 1 (thảo luận):

 • Phần 1: Tổng quan dẫn nhập chủ đề - (ko thảo luận về phần này)
 • Phần 2: Các tham luận (tối đa 4 trang có thể là các bài viết, bài dịch)
 • Phần 3: Thảo luận
 • Phần 4: Tổng kết

Bố cục 2 (tranh luận)

 • Phần 1: Nêu chủ đề dưới dạng 1 kết luận có tính khiêu khích. Chia làm 2 phe ủng hộ, phản đối
 • Phần 2:  2 phe team work rồi trình bày các lý lẽ, lập luận ủng hộ cho quan điểm của mình.
 • Phần 3: 2 phe lần lượt chất vấn và phản biện nhau trong 1 khoảng thời gian cho phép.
 • Phần 4: Tổng kết vấn đề

* Chuẩn bị

Để đảm bảo chất lượng, diễn giả hoặc những người tham gia tranh luận đều phải chuẩn bị trước bài tham luận và các tài liệu cần tham khảo. Gửi trước bài tham luận, slide hoặc các tài liệu tham khảo cho các thành viên của F-group trước Seminar ít nhất 2 ngày.

6. Thông tin, quảng bá

 • Thông tin seminar báo trước cho các thành viên 2 tuần.
 • Các tham luận và kết quả tranh luận sẽ được đăng tải, lưu trữ trên web
 • Khảo sát phản hồi của người tham gia sau mỗi buổi hội thảo
 • Quảng bá thông tin về hội thảo trên diễn đàn, website, facebook và các kênh khác…