Các dự án nghiên cứu của F-Group trong thời gian tới sẽ triển khai theo hai hướng. Hướng thứ nhất bám sát vào các hoạt động seminar của F-Group để thực hiện các nghiên cứu nhỏ, có tính tổng quan. Hướng thứ hai sẽ hợp tác với các Trung tâm và Viện nghiên cứu để tìm kiếm nguồn tài trợ tiến hành các nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng, nhưng ở mức độ sâu hơn và đầy đặn hơn. Đây là cơ hội để các thành viên tham gia và ứng dụng các tri thức, tư tưởng kinh tế trong việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội đương đại của nền kinh tế.  

 

Một số dự án nghiên cứu định hướng trong 6 tháng đầu năm 2013:

 

Stt

Dự án

Cơ quan, tổ chức tài trợ

Kết quả/sản phẩm kỳ vọng

1

Hoàn thiện các bài nghiên cứu về kinh tế học thể chế

Quỹ FNF (Hội thảo tháng 12 của F-Group về Kinh tế học thể chế mới).

Công bố trên tạp chí chuyên ngành

2

- Kết hợp với Viện Kinh tế Việt Nam đấu thầu dự án nghiên cứu cơ bản về kinh tế học thể chế

 

Quỹ NAFOSTED

- Sách chuyên khảo về kinh tế học thể chế mới;

- Từ 2-3 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước;

- Đăng 1 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế.

3

- Nghiên cứu phục vụ chuỗi FAS cuối cùng của Quí;

- Các chủ đề nghiên cứu ứng dụng: tự do kinh tế, tự do cá nhân, và nghiệp chủ.

Quỹ FNF

- Sản phẩm tham luận nghiên cứu FAS;

- Hoàn thiện 2-4 bài nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành.

4

- Dự án nghiên cứu ứng dụng;

- Chủ đề dự kiến: nghiên cứu định lượng liên quan đến nghiệp chủ hoặc các vấn đề nổi bật của kinh tế Việt Nam.

DEPOCEN

- Working paper;

- Sản phẩm theo yêu cầu của DEPOCEN.