THỜI GIAN: 16h30' - 20h30', thứ 6, ngày 10.08.2012

ĐỊA ĐIỂM: Phòng Hội thảo, Viện Kinh tế Việt Nam, 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà nội

Ảnh: Anh Đinh Tuấn Minh tặng sách "Thị trường và đạo đức" cho các thành viên F-NIEs

 

Tài liệu tham khảo

Download tại đây

 

Audios

Download tại đây

*

Tài liệu tham khảo chính sử dụng trong buổi

  1. Argyres. “The transaction as the unit of analysis”, in The Elgar companion to transaction cost economics. p. 127-32.
  2. Eggertsson, T. (1990). Economic Behavior and Institutions. Chapter 1.
  3. Mantzavinos, C. (2001). Individuals, Institutions, and Markets. Chapters 1->4.
  4. North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Chapters 3, 4, 9.
  5. Simon, H. (1986). “Rationality in Psychology and Economics”.
  6. Slembeck, T. (1998). “A Behavioral Approach to Learning in Economics”. WP.
  7. Williamson, O. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Chapter 2.
  8. Williamson, O. (1996). The Mechanisms of Governance. Chapters 3, 4.

 

Các tài liệu tham khảo thêm

 

  1. Conlisk, J. (1996). “Why Bounded Rationality?” JEL, 34 (2), pp. 669 – 700.
  2. Hayek, .F. A. (1937). Kinh tế học và tri thức. Đinh Tuấn Minh dịch.