16h00-18h30 ngày 25/01/2013

Phòng hội thảo 406 nhà E4, Đại học Kinh tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội

 

Nằm trong chuỗi hoạt động cốt lõi của F-Group, Seminar khoa học tháng 1 năm 2013 được tổ chức nhằm thúc đẩy, gợi mở những tìm hiểu sâu sắc về nền kinh tế thị trường với những nội dung cụ thể sau:

- Giới thiệu tổng quan về tư tưởng ủng hộ tự do kinh tế, chống can thiệp nhà nước vào nền kinh tế: truyền thống, sự phát triển, lý lẽ..

- Giới thiệu về truyền thống mang tính lịch sử của luồng tư tưởng ủng hộ can thiệp nhà nước vào nền kinh tế, chủ nghĩa bảo hộ: truyền thống, sự phát triển, lý lẽ... 

- Tranh luận về vai trò của tự do kinh tế đối với công bằng xã hội

 

 

Dự kiến chương trình

 

 

F-Group là một nhóm được hình thành bởi những cá nhân mong muốn mưu cầu tri thức, khám phá và chia sẻ những giá trị của thị trường và tự do. Hoạt động của F-Group dựa trên nguyên tắc thượng tôn cá nhân; quan điểm cá nhân của mọi thành viên đều được tôn trọng; sự thăng tiến nghề nghiệp và địa vị xã hội của từng thành viên là sức mạnh của F-Group. F-Group là diễn đàn để hỗ trợ các thành viên phát triển các công cụ và kỹ năng tư duy và bày tỏ quan điểm của mình; là mạng lưới để các thành viên tìm kiếm bằng hữu và đồng nghiệp để hỗ trợ sự thăng tiến trong nghề nghiệp và địa vị xã hội. Tìm hiểu thêm về F-Group tại đây