Thân chào các bạn hữu của F-Group Việt Nam

Chúng tôi xin gửi tới bạn bản báo cáo tóm tắt các hoạt động của nhóm trong năm 2016. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm mà các bạn đã dành cho F-Group Việt Nam

Trong năm 2017, F-Group Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển các chương trình thú vị và bổ ích hơn nữa. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ cùng đồng hành với F-Group Việt Nam trong những chặng đường sắp tới

Thân ái

F-Group Việt Nam

 

Download tại đây