Trong buổi sáng thứ 7 ngày 24/6, F-Group và Omega đã kết hợp tổ chức buổi Bàn luận sách số 1 về chủ đề “Những đỉnh cao chỉ huy và nền tảng của kinh tế thị trường”.

Trong phần một của buổi trao đổi đã tóm tắt lại những tư tưởng chính của cuốn sách “Những đỉnh cao chỉ huy”. Trong đó “Những đỉnh cao chỉ huy” ám chỉ việc can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thông qua sở hữu các tập đoàn nhà nước. Thông qua phân tích lịch sử của nhiều nền kinh tế trên thế giới trong thế kỷ 20, tác giả đã đưa ra nhiều nguyên do khác nhau đã dẫn tới việc Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế: sau các cuộc khủng hoảng kinh tế, chiến tranh và chủ nghĩa đế quốc, Liên Xô và mô hình chủ nghĩa xã hội ra đời, sự xuất hiện của lý thuyết kinh tế Keynes, tư duy nhà nước thông minh hơn thị trường… Trong khi chỉ có một số quốc gia thành công khi theo đuổi nền kinh tế thị trường như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, hầu hết Nhà nước ở những quốc gia còn lại khi can thiệp vào nền kinh tế thường rơi vào tình trạng độc tài, kinh tế kém phát triển, mức nợ công và lạm phát cao như các nước khu vực châu Phi và Mỹ Latin. Đó là hệ quả của những biện pháp can thiệp khác nhau ở mỗi quốc gia. Những lợi ích và chi phí của các biện pháp này đã được những người tham gia buổi bàn luận sách trao đổi, thảo luận sôi nổi.

Tiếp theo là phần trình bày và thảo luận về những nền tảng lý giải cho sự thành công của nền kinh tế thị trường tự do. Lý do chính khiến cho nền kinh tế thị trường giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả là nhờ tận dụng được toàn bộ tri thức của các cá nhân trong xã hội. Hệ thống giá cả cung cấp phương tiện để các tri thức của mỗi cá nhân đều được sử dụng hiệu quả. Mỗi người khi lên kế hoạch sử dụng nguồn lực của mình cần phải dựa vào các mức giá cả đầu vào. Mức giá này không hề “có sẵn” mà là kết quả của một quá trình tương tác giữa những người còn lại trong xã hội khi họ cũng thực hiện công việc lên kế hoạch một cách tương tự. Thông qua đó, mỗi người đều gán cho các dạng nguồn lực mà họ sử dụng một mức giá nhất định thể hiện tầm quan trọng tương đối giữa các nguồn lực. Quá trình tương tác này giúp hình thành nên các mức giá trên thị trường làm tín hiệu để cho mỗi người lên kế hoạch. Nhờ hệ thống giá cả, các kế hoạch của mỗi cá nhân trở nên ăn khớp với nhau và tri thức của mỗi cá nhân trong xã hội đều được sử dụng.

 

Do thời gian có hạn, buổi Bàn luận sách số 1 đã kết thúc mặc dù vẫn còn rất nhiều ý tưởng mong muốn chia sẻ và bàn luận. Thông qua thảo luận và trao đổi, việc đọc sẽ trở nên thú vị hơn thông qua phát hiện các chiều kích khác nhau, các tầng lớp ý nghĩa của tri thức. Nhờ vậy, các ý tưởng trong sách được hiểu sâu sắc và được phản biện, lan tỏa trong xã hội. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn tạo ra không gian học thuật để trao đổi, khám phá giá trị của thị trường tự do và chủ nghĩa tự do cá nhân.

F-Group và Omega xin gửi lời cảm ơn tất tất cả các thành viên đã tham gia vào buổi Bàn luận sách số 1 ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả các bạn yêu thích đọc sách trong những hoạt động tiếp theo.

*Tóm tắt nội dung buổi Bàn luận sách số 1:

- Review sách “Những đỉnh cao chỉ huy”: https://goo.gl/S5yySC

- Nền tảng của thị trường tự do: https://goo.gl/oz4yPL

*Về F-Group Việt Nam :

Fanpage: https://web.facebook.com/pg/FGroupVietNam

Website: http://thitruongtudo.org.vn/

Email: fgroupvietnam@gmail.com