1. (TBKTSG) - Trước áp lực ô tô giá rẻ ồ ạt nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan trong hai tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp ô tô Việt Nam lại tiếp tục một bài ca cũ: đề nghị có các chính sách cứu trợ từ Nhà nước và hứa hẹn các mục tiêu trong tương lai. Dù đã 20 năm dưới sự bảo hộ, các doanh nghiệp ô tô Việt Nam vẫn “mãi không chịu lớn”.