F-Group, thành lập vào ngày 03/03/2012, là tổ chức qui tụ những trái tim và khối óc có chung 1 lý tưởng: cổ vũ thị trường tự do, tôn vinh sự mưu cầu tri thức, không ngừng sáng tạo giá trị cho các cá nhân và xã hội.
 
F-Group, một cái tên giản dị nhưng trong nó hàm chứa nhiều ý nghĩa: Freedom, Friendship, Family, Flexible, Flame, Flawless, Flat, Fly, v.v... and For everyone - Là nơi thắp lên ngọn lửa đam mê, và là điểm tựa nâng bước để mỗi thành viên trở thành những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực mình theo đuổi. Thành công và đóng góp của mỗi thành viên cho xã hội cũng chính là mục tiêu mà F-Group hướng tới!

 

Mục đích F-Group lập nên Website này nhằm tạo diễn đàn để kết nối các thành viên và bạn bè F-Group cũng như việc trao đổi tư tưởng, suy nghĩ về các khía cạnh khác nhau của thị trường và tự do cũng như việc tin tưởng và cổ súy cho sự phát triển của thị trường và tự do.

 

Vì vẻ đẹp và sự lan tỏa của tri thức, chúng tôi khuyến khích đăng tải lại thông tin từ website http://thitruongtudo.org.vn/.

Tuy nhiên, tất cả thông tin đăng tải lại từ Website http://thitruongtudo.org.vn/, xin vui lòng trích dẫn nguồn thông tin đầy đủ.

 

© 2012 F-GROUP