1. Từ thập niên 1960, trường phái Kinh tế thể chế mới (New Institutional Economics - NIE) đã xuất hiện sau thất bại của trường phái kinh tế học thể chế cũ trong giai đoạn 1920-1930. Một loạt các nhà kinh tế tên tuổi gắn với NIE được giải Nobel như F. Hayek, H. Simon, r. Coase, D. North, O. Williamson,…