1. Với mục đích hướng dẫn các bạn sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu về xã hội, nhóm Nghiên cứu F-Group lựa chọn hai chủ hấp dẫn và rất đang quan tâm là Bất bình đẳng giới và Hành vi của thanh thiếu niên. Hai đề tài nghiên cứu đề có sử dụng những mô hình kinh tế lượng để phân tích và đưa đến kết luận.
  2. Ngày 29/03/2013, F-Group đã tổ chức hội thảo “Thử tìm hiểu về các chính sách thương mại Việt Nam: Tác động và hàm ý” tại phòng hội thảo tầng 12, Viện Kinh tế Việt Nam, dưới sự tài trợ của www.doimoi.org và Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển (DEPOCEN). Hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo được F-Group tổ chức thường kì từ tháng 3/2012.
  3. FAS (F-Group Academic Seminar Series) được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật, gợi mở các hướng nghiên cứu mới, cổ vũ cho tư tưởng thị trường tự do và tự do cá nhân, tôn vinh sự mưu cầu tri thức, và sáng tạo ra các giá trị lan tỏa tới các cá nhân và cộng đồng.
  4. Tiếp nối dòng chảy của chủ đề “tự do kinh tế và thịnh vượng” trong quí I, seminar tháng 3 của F Group sẽ cung cấp những góc nhìn mới, có tính thực tiễn và ứng dụng cao về quá trình tự do hóa thương mại tại Việt Nam. Bên cạnh đó, seminar tạo môi trường tự do, thẳng thắn cho các thảo luận, tranh luận chuyên sâu về các nội dung gắn với chủ đề.
  5. Tổng hợp tham luận tại hội thảo tháng 6 năm 2012 của F-Group về chủ đề "M&A Vietnam 2012 trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế"
  6. Seminar mang lại cho các thành viên cơ hội tìm hiểu và cảm nhận được vẻ đẹp của lý luận - bộ môn vĩ đại vì sự hoàn thiện của tinh thần; phát lộ được niềm cảm hứng dưới góc độ khoa học và nghệ thuật của tranh luận; thực hành ứng dụng các kĩ năng nền tảng về tranh luận, ngụy biện để giải quyết các vấn đề thực tế.
  7. Nằm trong chuỗi hoạt động cốt lõi của F-Group, Seminar tháng 4 mở ra cơ hội cho tất cả thành viên tham gia thảo luận - Chủ đề “ùn tắc giao thông” được lựa chọn có một lợi thế không nhỏ bởi đây là vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm và chịu ảnh hưởng dù trực tiếp hay gián tiếp. Tuy vậy, một seminar do F-Group tổ chức là cần thiết để chúng ta cùng nhìn nhận một vấn đề xã hội đương đại dưới ánh sáng của khoa học – tức là dựa trên góc nhìn riêng và có căn cứ rõ ràng, xác đáng cho các nhận định.
  8. Ngày 26/3/2012 vừa qua, F-Group đã tổ chức buổi Hội thảo tháng 6 với chủ đề "Chính sách kiểm soát dân số và hàm ý cho Việt Nam" - A debate on birth control policy and its impact on Vietnam - nhằm tranh luận về các vấn đề chính sách kiểm soát dân số cũng như những tác động của các công cụ chính sách này mà Nhà nước sử dụng để can thiệp nhằm kiểm soát dân số. Vấn đề kiểm soát dân số và kiểm soát mức sinh đã được soi xét dưới hai phương diện: kinh tế học và đạo đức.
  9. KHUNG TỔ CHỨC SEMINAR CỦA F GROUP