1. Sáng ngày 09/03/2013, F-Group đã tổ chức buổi thuyết giảng với chủ đề "Kỹ năng viết khoa học" tại giảng đường trường đại học Kinh tế quốc dân. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo kỹ năng được F-Group tổ chức thường kỳ vào tháng 3.
  2. Hoạt động nghiên cứu được tổ chức với mục đích nghiên cứu về khung lý thuyết về thị trường tự do và tự do cá nhân.
  3. Khả năng nói và hiểu một ngôn ngữ bao gồm khả năng suy luận: cho một câu đúng, chúng ta biết những câu nào khác cũng đúng. Về nguyên tắc, một suy luận có thể xuất phát từ (i) hình thức của câu hoặc (ii) thông tin do câu chuyển tải. Phân loại các suy luận trong giao tiếp hàng ngày dựa theo (i) và (ii) là một bước trọng tâm trong dự án nghiên cứu "logic" của ngôn ngữ tự nhiên. Buổi thuyết trình này đặt mục tiêu giới thiệu một số nét chính của dự án nói trên bằng cách sử dụng các ví dụ cụ thể
  4. Tối ngày 20/3/2013, F-Group tổ chức buổi thuyết giảng với chủ đề “Logic và ngôn ngữ” tại giảng đường 102 D2 đại học Kinh tế quốc dân. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đào tạo về tư tưởng của F-Group.
  5. Chiều ngày 6/12/2012, F-Group, dưới sự bảo trợ về chuyên môn của Viện Kinh tế Việt Nam, đã tổ chức hội thảo"Kinh tế học thể chế mới và tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam” tại hội trường của Viện Kinh tế ViệtNam. Hội thảo được quỹ Friedrich Naumann tài trợ và nằm trong chuỗi hội thảo được F-Group tổ chức thường kì từ tháng 3/2012.
  6. Chiều ngày 14/12/2012, F-Group đã tổ chức buổi thuyết giảng với chủ đề "Nghiên cứu định lượng tại Việt Nam: Câu hỏi, phương pháp và Nguồn lực nghiên cứu" với sự trình bày của TS. Nguyễn Ngọc Anh tại Viện Kinh tế Việt Nam.
  7. Chiều ngày 28/02/2013, F-Group đã tổ chức hội thảo "Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng tự do kinh tế của Friedrich August von Hayek" tại Phòng Hội thảo, Viện kinh tế Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội. Hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo được F-Group tổ chức thường kì từ tháng 3/2012.
  8. Chiều ngày 25/1/2013, F-Group đã tổ chức hội thảo "Tìm hiểu về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường" tại Phòng hội thảo, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo nằm trong chuỗi hội thảo được F-Group tổ chức thường kì từ tháng 3/2012.