1. Trên CNBC có một chương trình Your money your vote liên quan đến các sự kiện chính trị. Khi dùng phrase này tôi không có ý nói đến vấn đề chính trị mà là vấn đề tính toán kinh tế.
  2. Theo Martin thì trong panel có hai người được giải Nobel là Peter Diamond từ MIT, Joe Stiglitz từ ĐH Columbia, và các guru khác như Robert Shiller từ ĐH Yale (trùm về kinh tế tài chính hành vi) và Brian Arthur từ the Santa Fe Institute (trùm về economic complexity theory).
  3. Các bạn đã đi qua 3 bài về 3 khái niệm căn bản của Platon, cũng như dụ ngôn cái hang, để hôm nay, vào vấn đề then chốt nhất mà loạt bài này hướng tới: “Trừu tượng là gì?”, mà như một lần trong một cuộc thảo luận đã nêu ra, là “trừu cái tượng”? hay “tượng nó trừu”?
  4. Câu hỏi trên là chìa khóa giúp chúng ta làm quen với kinh tế học thể chế mới- một lý thuyết kinh tế ngày càng có vai trò trong các nghiên cứu chính sách cũng như các vấn đề kinh tế học. Để tìm ra những nét đặc trưng cũng như vai trò của nó, chúng ta bắt đầu bằng việc đặt trường phái này cạnh các lý thuyết kinh tế khác và xem xét trong bối cảnh chính sách hiện nay.
  5. Một câu hỏi lớn được đặt ra khi chúng ta tìm hiểu về kinh tế học thể chế: sự khác biệt lớn nhất giữa trường phái thể chế “cũ” và “mới”? - Câu trả lời là được hiện hữu nếu chúng ta tập trung và những lý thuyết cốt lõi được xây dựng bởi những nhà kinh tế thể chế mới như North (1981), Richard Posner (1973), Williamson (1975).
  6. Kinh tế thể chế mới (New Institutional Economics - NIEs) là một hệ hình mới tách ra khỏi kinh tế tân cổ điển hay chỉ là một sự kéo dài nối tiếp của kinh tế tân cổ điển chính thống (Standard Neoclassical Economics)?
  7. Tại sao các thể chế lại tồn tại? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống kinh tế và xã hội của chúng ta? Các thể chế phát triển, biến đổi như thế nào? Khi nào hoặc trong những điều kiện nào thì một thể chế biến mất? - Chúng như là một thách thức đối với giới kinh tế lúc bấy giờ, vốn dĩ chỉ tập trung mô phỏng các quan hệ kinh tế - xã hội qua lăng kính giá cả và khối lượng cung-cầu hàng hoá.
  8. Bài viết này nhằm giới thiệu về kinh tế học thể chế mới, một lĩnh vực nghiên cứu đã và đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều kinh tế gia nổi tiếng thế giới. Để có một cái nhìn toàn diện về lĩnh vực này, thông qua việc phát triển từ kinh tế học thể chế cũ, đầu tiên chúng ta phải hiểu kinh tế học thể chế là lĩnh vực như thế nào, tại sao nó tồn tại và được xây dựng nhằm giải thích những gì.
  9. Tại sao NIEs lại coi các hiện tượng kinh tế như là kết quả của trạng thái đa cân bằng? Tại sao NIEs lại chọn phương pháp so sánh cấu trúc thể chế cá lẻ làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo của mình?
  10. “Bài viết tranh luận về vấn đề nhân cách đạo đức của doanh nghiệp được xác lập như thế nào trong thị trường tự do và thị trường tự do có đúng gây ra sự suy đồi đạo đức? Hẳn như thế?”.