1. Ứng dụng bài học trong thực tế: Các nỗ lực nhằm nâng giá một số mặt hàng nhất định lên trên mức giá tự nhiên của thị trường một cách vĩnh viễn thường thất bại một cách thảm hại và gây nhiều tai tiếng
  2. Phần 2 của tác phẩm sẽ đề cập đến vấn đề thị trường ủng hộ dân chủ, sự giàu có là điều tốt lành và thành công là chính đáng
  3. Mức sống bình quân thấp hơn sẽ là kết quả của mức lương thấp hơn hoặc mức chi phí cho cuộc sống cao hơn, hoặc do cả hai. (Điều gì xảy ra trên thực tế sẽ phụ thuộc vào các chính sách tiền tệ của chính phủ.) Với những chính sách mang tính can thiệp này của chính phủ...
  4. Đây chính là điều gây ra sự phẫn nộ ở những người không hiểu “hệ thống giá” mà họ phản đối. Họ cho rằng hệ thống này gây ra sự khan hiếm. Họ hỏi tại sao các nhà sản xuất giày lại phải giảm sản lượng khi việc tăng sản lượng..
  5. Các hàng lang của quốc hội đông chật những người đại diện cho ngành sản xuất X. Ngành sản xuất X đang có những biểu hiện ốm yếu! Ngành sản xuất X sắp chết! Hãy cứu lấy ngành sản xuất này bằng cách áp dụng thuế quan, bằng cách đặt ra mức giá cao hơn, hay thông qua những khoản trợ cấp. Nếu ta để cho nó chết,...
  6. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một xã hội kinh tế hiện đại như vậy. Làm thế nào để giải quyết được vấn đề chọn lựa giữa các phương án khác nhau nhằm sử dụng lao động và vốn sản xuất để thỏa mãn hàng ngàn nhu cầu và mong muốn với các mức độ cấp bách khác biệt trong xã hội đó?
  7. Luận điểm chủ đạo của cuốn sách này có thể được tóm tắt trong một câu: khi nghiên cứu các tác động của bất kỳ một đề xuất kinh tế nào, chúng ta phải xem xét không chỉ những tác động tức thời hay ngắn hạn mà cả những tác động dài hạn, không chỉ các tác động trực tiếp mà cả các tác động gián tiếp,...
  8. Cơ cấu của của các sản phẩm công nghiệp được tiêu thụ cũng sẽ thay đổi. Những người sản xuất công cụ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ bán hàng phục vụ dân cư nông thôn sẽ phát triển mạnh, trong khi những cửa hàng và siêu thị lớn trong thành phố sẽ có doanh thu nhỏ hơn.
  9. Trong ấn bản năm 1946, sau khi đưa ra ví dụ minh họa trên, tôi chỉ ra rằng chính sự tăng năng suất tương tự trong sản xuất nông nghiệp là một trong những lý do dẫn đến sự giảm giá nông sản...
  10. Lịch sử của thuế quan khiến chúng ta nhớ một điều: những người có quyền lợi đặc biệt luôn nghĩ ra những lý do tuyệt vời để giải thích tại sao quyền lợi của họ phải luôn được chú trọng đặc biệt...