1. Việc gắn xã hội chủ nghĩa và thị trường với nhau có lịch sử dài. Đã xuất hiện những sự kết hợp và liên tưởng trong các cuộc tranh luận kéo dài từ lâu và đôi khi rất sôi nổi, trong cả các giới khoa học, lẫn trong lĩnh vực chính trị. Thí dụ, tôi chỉ nhắc đến hai khái niệm được sử dụng rộng rãi: chủ nghĩa xã hội thị trường và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
  2. Rất ít quốc gia dân chủ đương thời có thể trở thành câu chuyện về thất bại thể chế đáng chú ý như Hy Lạp. Dù có một lịch sử chính trị đầy biến động trong thế kỉ XX, nền kinh tế Hy Lạp đã xác lập vị thế qua những thập niên kiến tạo thịnh vượng thực sự, cho đến khi các đảng phái chủ chốt của đất nước này bắt đầu cạnh tranh trên nền tảng chủ nghĩa nhà nước phúc lợi, vốn dựa vào chủ nghĩa dân túy và ban phát ơn huệ.
  3. Phạm Nguyên Trường dịch Điều làm cho nó [kinh tế học] trở thành môn học hấp dẫn nhất là ở chỗ những nguyên tắc căn bản của nó đơn giản đến mức có thể viết trên một trang giấy, ai cũng có thể hiểu, nhưng ít người làm như thế[1]. —Milton Friedman
  4. (Phạm Việt Anh dịch) (Đinh Tuấn Minh hiệu đính và giới thiệu) Các nỗ lực nhằm nâng giá một số mặt hàng nhất định lên trên mức giá tự nhiên của thị trường một cách vĩnh viễn thường thất bại một cách thảm hại và gây nhiều tai tiếng. Chính vì thế, những đối tượng khôn ngoan, khi muốn gây áp lực tăng giá, cũng như những nhà quản lý kinh tế cùng hợp tác với họ,...
  5. (Nguyễn Ngọc Hường dịch) Chúng ta nghĩ rằng về bản chất, thế giới này là sự hoà trộn giữa cái xấu với cái tốt, và người ta cần phải nhượng bộ hoặc thoả hiệp với cái xấu để có thể sống. Đây chính là nghịch lý. Đây chính là sai lầm của chúng ta.
  6. (Nguyễn Ngọc Hường dịch) ( Letters of Ayn Rand) Trích thư gửi ông Tom Girdler, người sáng lập và chủ tịch của Republic Steel and Vultee Aircraft
  7. (Nguyễn Như Diệm dịch) (Foreign Affairs. Summer 1993, v72, n3, p22(28). COPYRIGHT Council on Foreign Relations Inc. 1993) Chính trị thế giới đang bước vào một thời kỳ mới, và các học giả vội vã dội vào chúng ta những kiến giải về diện mạo tương lai của nó: sự cáo chung của lịch sử, sự phục hồi những cuộc cạnh tranh truyền thống giữa các nhà nước dân tộc, sự sa sút của nhà nước dân tộc trước sức ép của các khuynh hướng khác của chủ nghĩa phân lập bộ lạc, chủ nghĩa toàn cầu...
  8. (Từ Huy dịch) (De l’essence de la liberté humaine, cours 1923-1944, traduit par Emmanuel Martineau, Gallimard, 1987) Đọc tham luận của Hoàng Hưng tại Hội nghị Lý luận và phê bình văn học vừa qua, tôi muốn giới thiệu một vài đoạn dịch từ cuốn Về bản chất của tự do của con người của Martin Heidegger, như một sự ủng hộ nhỏ nhoi cho thái độ tự do và can đảm của Hoàng Hưng khi ông lên tiếng đòi quyền tự do sáng tạo cho người nghệ sĩ.
  9. (Hoàng Lan dịch) Dụ ngôn về cái Hang nằm trong tập 7 của “The Republic” (Cộng hòa) – tác phẩm nổi tiếng nhất của Plato. Đây là một đoạn đối thoại dài về bản chất của công lý. Trích đoạn dưới đây lấy từ bản dịch ra tiếng Anh của Benjamin Jowett (nhà xuất bản Vintage, 1991), trang 253 – 261.
  10. (Phong Uyên dịch) (Stéphane Marchand và Marie Laure Germon ghi) Trên diễn đàn talawas mới đây có nhiều bài bàn về Thượng đế. Những bài này có thể chia làm hai loại đối nghịch nhau: Loại muốn chứng minh là có Thượng đế, một đấng sáng tạo ra sự sống và vũ trụ theo nghĩa của các đạo Thiên chúa, nhất là Ki tô giáo. Loại muốn dùng lý luận khoa học, nhất là thuyết tiến hóa của Darwin để phủ nhận có Thượng đế.