1. Ngoại ứng là vấn đề gây nhiều tranh cãi ở trong giới nghiên cứu lẫn chính phủ. Với những góc tiếp cân khác nhau, Pigou và Coase đã đưa ra những giải pháp khác nhau để giải quyết ngoại ứng.
  2. Chiều ngày 5/11/2016, F-Reading Seminar số 02-2016 với chủ đề: “Giáo dục và sự phát triển vốn con người” đã diễn ra thành công trong không khí sôi nổi, cởi mở của các thành viên.
  3. Chiều ngày 31/7, F-reading Seminar số 1-2016 “BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG GIÁO DỤC” đã được tổ chức tại tầng 2, tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Hà Nội. Rất nhiều kiến thức bổ ích đã được chia sẻ bởi khách mời anh Đinh Tuấn Minh – chuyên gia nghiên cứu về kinh tế và chính sách, cùng góp mặt của rất nhiều các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học, tổ chức phi chính phủ, công ty khác nhau trên địa bàn Hà Nội.
  4. Seminar số 1 với chủ đề “Bất bình đẳng trong giáo dục” mong muốn mang tới những góc nhìn khác nhau về sự bất đẳng trong giáo dục, từ những vấn đề mang tính lý thuyết Tới những vấn đề về chính sách giáo dục gây nhiều tranh cãi về tính bình đẳng của nó như cộng điểm vùng miền, dân tộc; phân biệt giữa trường công lập và trường tư; chênh lệch đầu tư cho giáo dục cho các địa phương khác nhau…