1. Liên hệ với F-Group các vấn đề liên quan tới thông tin website
  2. F-Group, thành lập vào ngày 03/03/2012, là tổ chức qui tụ những trái tim và khối óc có chung 1 lý tưởng: cổ vũ thị trường tự do, tôn vinh sự mưu cầu tri thức, ko ngừng sáng tạo giá trị cho các cá nhân và xã hội. F-Group, một cái tên giản dị mà hàm chứa nhiều ý nghĩa: Freedom, Friendship, Family, Flexible, Flame, Flawless, Flat, Fly.... and For everyone !