1. Bất chấp những hoài nghi về sự thoái trào của văn hóa đọc, số liệu thống kê chính thức cho thấy sự phát triển nở rộ chưa từng có của phong trào đọc tại Việt Nam.
  2. Có thể nói sau nhiều năm kiên trì theo đuổi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát thì công cuộc điều hành CSTT của NHNN trong thời gian qua được coi là một thành công. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn vào những hạn chế còn tồn tại mà NHNN cần phải xử lý!
  3. Đổi mới, tự do hóa nền kinh tế đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế Việt Nam. Nhưng ngay khi tăng trưởng vừa có một chút thành tựu, thì người ta đã vội quên đi nguồn gốc tạo nên sự thịnh vượng mới mẻ đó. Với đống tiền mới có, nhà nước đã nghĩ ngay tới việc vẽ ra các chính sách phúc lợi đầy tham vọng.
  4. NHNN đang tiếp tục kế hoạch hành động nhằm chấm dứt các hoạt động tín dụng đối với vàng miếng và yêu cầu các NHTM chuyển quan hệ tín dụng-vàng sang quan hệ mua-bán. Theo Thông tư 24 thì các tổ chức tín dụng không được thực hiện vay và cho vay vốn bằng vàng đối với khách hàng và các tổ chức tín dụng khác (kể cả các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết)
  5. Sau khi, công bố một loạt các chính sách hạn chế các hoạt động kinh doanh vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục chuỗi các chính sách nhằm hiện thực hóa việc kiểm soát hoạt động thị trường vàng theo Nghị định 24 của Chính phủ.
  6. Đã hơn 1 tuần kể từ khi các quy định quản lý trên thị trường vàng chính thức được áp dụng từ ngày 10/1, thị trường ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ với các quy định này. Mức giá vàng dao động bất thường, khó dự đoán. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới rớt từ mức 4,5-5 triệu đồng/lượng trước đó xuống chỉ còn 2 triệu đồng/lượng, chạm đáy ngày 14/1.
  7. Bài viết trình bày về lựa chọn đơn vị giao dịch (transaction unit) như là một đơn vị phân tích cơ bản trong kinh tế thể chế mới cùng với việc xem xét các chiều kích tích cực và tiêu cực của sự lựa chọn này.