Hoạt Động
Hoạt động

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu 2013 -

Các dự án nghiên cứu của F-Group trong thời gian tới sẽ triển khai theo hai hướng. Hướng thứ nhất bám sát vào các hoạt động seminar của F-Group để thực hiện các nghiên cứu nhỏ, có tính tổng quan...
F-Studying

Seminar tháng 12/2012: “Giới thiệu Kinh tế học thể chế mới và tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam” - Admin

Từ thập niên 1960, trường phái Kinh tế thể chế mới (New Institutional Economics - NIE) đã xuất hiện sau thất bại của trường phái kinh tế học thể chế cũ trong giai đoạn 1920-1930. Một loạt các nhà kinh tế tên tuổi gắn với NIE được giải Nobel như F. Hayek, H. Simon, r. Coase, D. North, O. Williamson,…
Hoạt động

Seminar tháng 5/2012: "M&A Việt Nam 2012 trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế” - Admin

F-Group là một nhóm được hình thành bởi những cá nhân mong muốn mưu cầu tri thức, khám phá và chia sẻ những giá trị của thị trường và tự do. Hoạt động của F-Group dựa trên nguyên tắc thượng tôn cá nhân; quan điểm cá nhân của mọi thành viên đều được tôn trọng; sự thăng tiến nghề nghiệp và địa vị xã hội của từng thành viên là sức mạnh của F-Group
Thư viện F-Group
Tác giả: Mises
Cuốn sách Chủ nghĩa can thiệp này được hoàn thành vào năm 1940, trước khi Mĩ chính thức tham gia vào Thế chiến II. Trong tác phẩm này, Mises đưa ra một góc nhìn sâu sắc hiếm thấy về các nền kinh tế ...